Jongeren in jeugdzorginstelling Transferium kunnen hun zorg afmaken

Recent hebben 18 gemeenten in de regio Noord-Holland Noord en jeugdhulpaanbieder Parlan, waarvan Transferium deel uit maakt, een overeenkomst getekend waarmee de zorgcontinuïteit voor jongeren die in Transferium verblijven, is gewaarborgd. Dit betekent concreet dat Transferium nog tot 4 februari 2019 jongeren uit Noord-Holland Noord opneemt die een indicatie JeugdzorgPlus hebben.

Related posts