Stand van zaken overheid implementatie banenafspraak arbeidsbeperkten

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Kamer geinformeerd over de inzet van mensen met een arbeidsbeperking bij de Rijksoverheid en de acties om die te versnellen. In de kamerbief gaat zij tevens in de op de acties die de werkgevers uit de verschillende overheidssectoren hebben genomen naar aanleiding van het Eindrapport onderzoek banenafspraak knelpunten en mogelijkheden overheidssector.

Related posts