Kamer stemt voor verplichte samenwerking sociaal domein

Gemeenten moeten blijven samenwerken bij de uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo. De Tweede Kamer heeft dinsdag ingestemd met een wetsvoorstel daartoe van minister De Jonge van Volksgezondheid. Het wetsvoorstel werd met algemene stemmen aangenomen.

Related posts