Handreiking: Innovaties inkopen in de bouw en grond-, weg- en waterbouw (gww)

De PIANOo vakgroep GWW en Bouw heeft een handreiking voor het inkopen van innovatieve oplossingen in de bouw en gww opgesteld. De handreiking bevat 6 casussen met oplossingsrichtingen opgesteld. De vakgroep wil met deze publicatie aanbestedende diensten ondersteunen met het opstellen van hun inkoopstrategieën voor innovatie en het inrichten van de bijbehorende inkoopprocessen. De beschreven casussen zijn ook toepasbaar buiten de bouw en gww.

Related posts