Waarom ligt drempelbedrag voor aanbestedingen niet op 9 miljoen?

Elke twee jaar wordt het Europese drempelbedrag vastgesteld voor aanbestedingen. Sinds 1996 schommelt het bedrag voor werken rond de 5 miljoen euro of een equivalent hiervan in guldens. Was de drempel bij elke herziening gecorrigeerd naar de bouwkosten in de gww, de inputprijsindex, dan had deze nu op ruim 9 miljoen euro gelegen. Doordat de drempels niet geïndexeerd worden, moeten overheden steeds kleinere werken Europees aanbesteden.

Related posts