Kennisgebrek drempel bij innovatief aanbesteden

"De Europese aanbestedingswetgeving biedt steden veel mogelijkheden om innovatief en duurzaam aan te besteden. Die mogelijkheden worden nog niet voldoende gebruikt. Daarom zetten we vooral in op kennisdeling: hoe benut je de kansen die de wet biedt?” Aan het woord is Valentina Schippers-Opejko, coördinator van de EU Urban Agenda Partnership on Innovative and Responsible procurement. Dit partnerschap, waar onder meer het Franse Nantes en het Finse Vantaa onderdeel van uitmaken, wordt geleid door Haarlem met als doel Europese steden te stimuleren om innovatief, duurzaam en strategisch aan te besteden.

Related posts