Inkoop is nog geen vak

Hoogleraar inkoopmanagement Arjan van Weele, gaat per 1 januari 2019 met emeritaat. Op 30 november 2018 nam hij op de TU Eindhoven daarom met een mooie rede afscheid van zijn vak. Maar is inkoop wel een vak? “Inkoop lijkt eerder een bedrijfsfunctie of organisatiefunctie te zijn dan een vak of een monodiscipline. Met het oog op de toekomstige ontwikkeling van inkoop als vakgebied is het van belang visies en ideeën binnen het wetenschapsveld en het praktijkveld meer te laten convergeren. Daar is een voortgaande dialoog tussen wetenschap en praktijk voor nodig.”

Related posts