Richtsnoeren innovatiegericht aanbesteden van de Europese Commissie

De Europese Commissie (EC) heeft in mei 2018 richtsnoeren gepubliceerd voor het inkopen van innovatieve oplossingen. Met deze richtsnoeren wil de EC overheden aanmoedigen overheidsinkoop strategisch te benaderen en zo innovatie te stimuleren. Deze richtsnoeren zijn nu ook in het Nederlands beschikbaar.

Related posts