Bijeenkomsten MVI-zelfevaluatietool: Meten aan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Veel gemeenten, provincies en overheden maken werk van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Er zijn vele vormen, allemaal onder dezelfde noemer. Maar hoe staat het daar nu mee in de eigen organisatie? De Rijksoverheid heeft samen met andere overheden de MVI zelfevaluatie tool (MVI ZET) ontwikkeld om op een laagdrempelige eenduidige manier te meten aan MVI. In januari 2019 organiseert de Rijksoverheid 3 bijeenkomsten over de tool.

Related posts