Enquête gebruik PIANOo Forum

Zoals u wellicht weet heeft PIANOo naast de website een online community: het PIANOo Forum. Dit forum biedt de gelegenheid kennis en ervaringen te delen, contact te leggen/houden met vakgenoten, vragen te stellen en met elkaar in discussie te gaan. Al dan niet in openbare of gesloten groepen. PIANOo wil graag van inkoop- en aanbestedingsexperts horen wat hun ervaringen zijn met zakelijke online communities in het algemeen en het PIANOo Forum in het bijzonder.

Related posts