Onderzoek naar effecten van openbaar aanbesteden in het openbaar vervoer

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I en W) gaat een onderzoek doen naar de effecten van openbaar aanbesteden in het openbaar vervoer. In 2020 wordt een besluit over de ordening en sturing op het spoor na 2024 genomen. Bij het nemen van dat besluit is het van belang de ervaringen die in de afgelopen decennia zijn opgedaan met meer marktwerking in het openbaar vervoer te betrekken en ervan te leren. Vaak zijn de ervaringen positief, maar er zijn ook geluiden dat marktwerking tot uitholling van kwaliteitseisen of arbeidsomstandigheden kan leiden. De staatssecretaris van I en W heeft de concept-onderzoekopzet gedeeld met de Tweede Kamer.

Related posts