TCO-tool voor dienstvoertuigen

Het Kabinet wil dat uiterlijk 2030 alle nieuwe auto’s in Nederland emissieloos zijn. Overheden spelen een belangrijke rol met het verduurzamen van hun eigen wagenpark. In praktijk blijkt dat de cijfermatige onderbouwing van de kosten en baten vaak nog ontbreekt en tot vertraging leidt. PIANOo introduceert daarom samen met het leernetwerk Inkoop Duurzame Mobiliteit de TCO-tool voor dienstvoertuigen. Met deze tool kunnen overheden in 5 stappen de haalbaarheid van de overgang naar zero emissie dienstvoertuigen bepalen.

Related posts