Beter Aanbesteden: Gemeentebestuurders om tafel in Veldhoven

Maar liefst 70 procent van een gemeentebegroting gaat naar bedrijven die uitvoering geven aan het beleid van de gemeente: sociaal domein, infrastructuur, voorzieningen. Deze bedrijven geven invulling aan de ambities van gemeenten op het gebied van sociale doelstellingen, duurzaamheid en gezondheidszorg. Om kennis en ervaringen uit te wisselen op deze 3 thema’s organiseerden Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (Bizob) en PIANOo op 15 november 2018 een bijeenkomst voor gemeentebestuurders, onder leiding van de aanjager Beter Aanbesteden Karsten Klein.

Related posts