Regiobijeenkomst Sociaal Domein regio Noord

Op dinsdag 11 december 2018 organiseert PIANOo samen met de gemeenten Groningen, Leeuwarden en Assen een regiobijeenkomst over inkopen en aanbesteden in het sociaal domein. Deze bijeenkomst gaat in op actuele vragen die leven binnen gemeenten rond dit thema en is één van de activiteiten die PIANOo samen met VNG en de ministeries van VWS en SZW de komende tijd gaat organiseren. Dit gebeurt in het kader van het actieprogramma 'Zorg voor inkoop', zoals de minister van VWS afgelopen zomer in een brief aankondigde aan de Tweede Kamer.

Related posts