Praktijkvoorbeeld innovatiepartnerschap: Minder natuurbranden door marktinnovaties op satellietdata

Satellietgegevens slim inzetten om natuurbranden te beheersen, bestrijden en voorkomen. Hiervoor werken het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) en Brandweer Nederland nauw samen. Via de procedure innovatiepartnerschap betrekken zij ook commerciële partijen bij deze samenwerking. ‘Wij sporen hen aan om innovatieve toepassingen van satellietdata te ontwikkelen. Om te pionieren.’

Related posts