Aanmelden Werkconferentie Internationale Sociale Voorwaarden

Op 27 november 2018 vindt de Werkconferentie Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) plaats. U kunt zich nog aanmelden. In 2017 is er een nieuw beleidskader ingegaan voor ISV bij het Rijk. Bij 10 risicocategorien wordt ISV opgenomen in de aanbesteding. Waar staan we als Rijk 1 jaar na dit nieuwe kader? Wilt u weten hoe u uw handen en voeten kunt geven aan ISV in uw werkzaamheden? Op deze middag komen inkopers, categoriemanagers, contractmanagers en beleidsmakers samen om ervaringen uit te wisselen op het gebied van ISV. In diverse tafels werken we met elkaar aan kennisdeling, bespreken we knelpunten, en gaan we op zoek naar best practices.

Related posts