Staatstecretaris regaeert op artikel ‘Duurzaam inkopen stelt nog weinig voor’

Op 4 oktober 2018 heeft het Financieel Dagblad een artikel geplaatst onder de titel "Duurzaam inkopen stelt nog weinig voor”. De algemene strekking van het artikel is dat overheden wel zeggen duurzaam te willen inkopen, maar vervolgens toch kiezen voor het product of de dienst met de laagste prijs. De staatssecretaris zegt in haar reactie aan de kamer dat het haar bekend is dat er nog veel te winnen valt bij het toepassen van maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). Tegelijkertijd hebben overheden de afgelopen jaren niet stilgezeten.

Related posts