Registreren in adresboek e-facturatie maakt overheden makkelijk vindbaar

In verband met de verplichting tot e-factureren is het Aanbestedingsbesluit onlangs gewijzigd. In het besluit wordt overheden geadviseerd om aan hun leveranciers kenbaar te maken dat zij gereed zijn om e-facturen te ontvangen en op welke wijze zij deze graag willen ontvangen. In de Nota van Toelichting geeft de wetgever aan dat zij dit eenvoudig kunnen realiseren door zich in het adresboek van het Europese PEPPOL e-Delivery netwerk te (laten) registreren als ontvanger. Zo is men voor alle bij het PEPPOL netwerk aangesloten verzenders makkelijk vindbaar.

Related posts