Jaarrekeningen 25 gemeenten niet goedgekeurd

25 Nederlandse gemeenten hebben drie jaar achter elkaar geen goedkeurende controleverklaring gekregen van een accountant. Minister Ollongren (BZK) informeert middels een kamerbrief de Tweede Kamer over de uitkomsten van de jaarverantwoording van de gemeenten over het verslagjaar 2017.

Related posts