Kort geding tegen 18 gemeenten om aanbesteding

Gesloten jeugdzorginstelling Transferium is een kort geding gestart tegen 18 gemeenten in de regio’s Alkmaar, West-Friesland en de Kop van Noord-Holland. Ze zijn bang dat kwetsbare jongeren ‘de dupe worden’ van een bovenregionale aanbesteding.

Related posts