Hengelo vaak fout met Europese aanbestedingen

Accountant Deloitte onthield Hengelo voor het derde achtereenvolgende jaar een goedkeurende verklaring voor de jaarrekening. De gemeente overtreedt structureel de Europese aanbestedingsregels, zo blijkt. Dat vergroot het risico op vriendjespolitiek en ambtelijke corruptie.

Related posts