Betalen voor een aanbieding

Op 14 oktober verscheen de Handreiking Tenderkostenvergoeding als onderdeel van de actieagenda Beter Aanbesteden. De handreiking bevat nuttige informatie over de wettelijke grondslagen, een afwegingskader en ook kaders voor de hoogte van een redelijke tenderkostenvergoeding. Hiermee hebben opdrachtgevers dus voldoende informatie om te gaan betalen voor inschrijvingen. Maar gaat er nu echt wat veranderen?

Related posts