Nieuw marktdossier voor onderwijsinstellingen

PIANOo heeft een marktdossier voor onderwijsinstellingen toegevoegd. Veel onderwijsinstellingen zijn een aanbestedende dienst omdat zij voldoen aan de criteria voor een ‘publiekrechtelijke instelling’. Dit betekent dat zij bij de inkoop van bijvoorbeeld meubilair, computers en leermiddelen de aanbestedingsregelgeving dienen te volgen. Dit marktdossier helpt u onder meer met informatie over wanneer u verplicht bent aan te besteden en wie hiertoe bevoegd is.

Related posts