Oproep Commissie van Aanbestedingsexperts

Inmiddels bestaat de Commissie van Aanbestedingsexperts 5 jaar. In haar jaarrapportage heeft zij aangegeven dat zij verschillende scenario's voor zich ziet voor de rol die zij zou kunnen vervullen in de bredere context van, enerzijds, de systematiek en kwaliteit van de rechtsbescherming voor ondernemingen die (willen) deelnemen aan aanbestedingsprocedures en, anderzijds, de politiek-bestuurlijke wens om met de inzet van een scala aan beleidsmaatregelen te komen tot een verdere professionalisering van overheidsaanbestedingen.

Related posts