Leernetwerk Samenwerking Markt en Overheid: Is jouw inkoop competitie-, participatie- of innovatiegericht?

Het verbeteren van de samenwerking tussen overheid en markt gedurende de aanbesteding: dat was het onderwerp van de tweede bijeenkomst van het leernetwerk Samenwerking Markt & Overheid op 27 september 2018. De aanbestedingsstrategie wordt in een vroeg stadium vastgesteld. Deze is erg bepalend voor een effectieve samenwerking én voor het behalen van maatschappelijk verantwoorde, circulaire en CO2-arme resultaten.

Related posts