Leernetwerk Duurzame Energie: Meer inzicht in stimulans groen gas door overheden

35 Enthousiaste en ambitieuze deelnemers van provincies, gemeenten, waterschappen en andere (semi-) overheden hebben op 25 september 2018 deelgenomen aan de tweede leernetwerkbijeenkomst Duurzame Energie. Tijdens de eerste bijeenkomst lag de focus op het inkopen van duurzame elektriciteit. Het vervolg in deze tweede bijeenkomst stond in het teken van duurzaam gas. Een groot deel van de aanwezigen heeft in 2019 een gas aanbesteding gepland.

Related posts