Architectendiensten onderhands gunnen als artistieke prestatie?

Architectendiensten dienen – mits de waarde daarvan boven de drempelwaarde ligt – in beginsel Europees te worden aanbesteed. Kan een aanbestedende dienst onder deze aanbestedingsplicht uitkomen door een beroep te doen op de uitzonderingsgrond, zoals opgenomen onder artikel 2.32 lid 1 sub b onder 1° Aanbestedingswet 2012: een aanbesteding met als doel het vervaardigen van een artistiek kunstwerk of een unieke artistieke prestatie?

Related posts