Reacties – Liegen over emvi: “herkenbaar”, “fnuikend” en “afwijken is geen zonde”

Emvi-beloftes worden vaak gebroken. Tijdens de uitvoering van bijna elk bouwproject is discussie over de invulling van de beloofde kwaliteit. Soms was sprake van boze opzet om de tender te winnen, maar soms ook niet. Het fenomeen blijkt herkenbaar en maakt veel reacties los.

Related posts