Banen voor arbeidsbeperkten: welke inkoopcategorieen zijn kansrijk?

In het Sociaal Akkoord 2013 is afgesproken de overheid 25.000 banen in 10 jaar voor mensen met een arbeidsbeperking realiseert. Dit onderzoek richt zich op de vraag hoeveel (extra) banen voor arbeidsbeperkten via inkooparrangementen kunnen worden gerealiseerd binnen de inkoopcategorieën catering en schoonmaak, en wat daarvoor nodig is. In dit rapport van het ministerie van BZK worden de (on)mogelijkheden rondom inzet besproken, komen casussen aan bod, wordt een inschatting gemaakt van het potentiele fte’s en worden de belangrijkste lessen gedeeld.

Related posts