VNG-handreiking: Wet hergebruik overheidsinformatie

Wat is de doelstelling van de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who)? Op welke manier moeten gemeenten informatie verstrekken en wat betekent dit voor de informatiehuishouding? Hoe ver gaat de inspanningsverplichting van gemeenten?

Related posts