Algemene Rijksinkoopvoorwaarden 2018

Op 3 mei 2018 zijn de ARBIT-2018, de ARIV-2018 en de ARVODI-2018 vastgesteld. Deze Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten gelden per 15 mei 2018 en zijn inmiddels ook in het Engels beschikbaar. De oude voorwaarden dateren uit 2016 en zijn herzien naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming per 25 mei 2018.

Related posts