Jeugdzorg en Wmo bij 10 grootste gemeenten: Tekorten nopen tot ingrijpen

De tekorten in het sociaal domein nopen gemeenten tot (drastische) maatregelen binnen de jeugdhulp en Wmo. Die zijn uiteenlopend, zo blijkt uit de coalitieakkoorden, en soms nog lang niet concreet. Her en der wordt geïnvesteerd in innovatie. Op een aantal plekken wordt flink gesleuteld aan de inrichting en aansturing van het sociaal domein. Binnenlands Bestuur analyseert de coalitieakkoorden van de 10 grootste gemeenten waar afgelopen voorjaar verkiezingen plaatsvonden. In dit artikel gaan ze in op de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).  

Related posts