Samenwerking Markt en Overheid: Van wantrouwen of besluiteloosheid naar smart trust

De ambities op het gebied van CO2-arm en circulair inkopen liggen bij zowel overheid als marktpartijen hoog. Beide partijen hebben elkaar daarbij hard nodig. In het realiseren van deze ambities is het belangrijk de inkoop strategische te benaderen en vroegtijdig randvoorwaarden te creëren voor een effectieve samenwerking. De vraag hoe de meest optimale samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot stand kan komen als het gaat om circulaire en CO2-arme oplossingen, vormt de basis voor de invulling van het Leernetwerk Samenwerking Markt & Overheid. Op 2 juli 2018 kwam het leernetwerk voor het eerst bijeen. Opdrachtgevers vanuit de overheid en enkele opdrachtnemers uit het bedrijfsleven gingen met elkaar in gesprek.

Related posts