Leernetwerk Duurzame mobiliteit: Sleutelrol voor overheid

De transitie naar duurzame mobiliteit vraagt om een functioneel én financieel passend aanbod van duurzame vervoersmiddelen en daar bij passende infrastructuren. Beide ontstaan niet zomaar. De overheid kan een belangrijke rol spelen in het aanjagen van de verduurzaming van mobiliteit. Bijvoorbeeld door te kiezen voor échte verduurzaming van de eigen wagenparken en bij de inkoop van doelgroepenvervoer. Veel overheden en publieke instellingen willen daar graag in mee, maar hebben behoefte aan kennis, modellen, ideeën en (reken)voorbeelden om onderbouwde, toekomstbestendige keuzes te maken.

Related posts