Hoe om te gaan met verlopen overeenkomst Energy Star?

Op 20 februari 2018  is de overeenkomst tussen de regering van Verenigde Staten (VS) en de Europese Gemeenschap (EG) voor de coördinatie van het keurmerk Energy Star verlopen. Energy Star is een keurmerk voor efficiënt energiegebruik, dat gebruikt wordt bij de aanbesteding van kantoorapparatuur. Het verlopen van de overeenkomst vraagt extra aandacht bij de beoordeling en verificatie van minimumeisen uit de milieucriteriadocumenten voor de productgroepen Reproductieapparatuur, ICT hardware en mobiele apparaten en Netwerken, datacenterhardware en telefoniediensten.

Related posts