Slim inkopen in het sociaal domein

Gemeenten kopen op verschillende manieren hun zorg in, blijkt uit het onderzoek ‘Naar een effectieve inkoop binnen het sociaal domein’ van het Centraal Planbureau (CPB). Sommige gemeenten kiezen voor samenwerking met één of enkele zorgaanbieder(s). Anderen kiezen voor meerdere aanbieders en zelfs voor een open markt, waarbij cliënten beslissen welke zorg- of welzijnsorganisatie hen ondersteunt. Het onderzoek toont aan dat de laatste optie een beter aanbod oplevert.

Related posts