De overheid moet meer durven experimenteren

Overheid en ICT staan niet bekend als een gelukkige combinatie. Toch moet ook de overheid digitaal transformeren. Om te slagen moeten kleine bedrijven vaker de kans krijgen mee te denken, vindt Rob de Werd, die vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties digitalisering moet aanslingeren.

Related posts