Praktijkvoorbeeld: Den Haag stimuleert regionale energietransitie via eigen inkoopkracht

De gemeente Den Haag gaat vanaf 2019 regionaal opgewekte stroom gebruiken voor haar openbare verlichting, verkeersregelinstallaties, kantoren, zwembaden en sporthallen. Hiervoor heeft de gemeente onlangs twee nieuwe elektriciteitscontracten getekend, met Eneco en energiecollectief OM. Thimo de Nijs, concernadviseur duurzaamheid bij de gemeente Den Haag, vertelt hoe de gemeente invulling heeft gegeven aan de aanbesteding in relatie tot haar eigen duurzaamheidsambities.

Related posts