De percelenregeling: onbekend maakt onbemind?

Aanbestedende diensten besteden hun werken regelmatig aan met een geïntegreerd contract. Vaak is dit een Design & Construct (D&C)-contract onder de UAV-GC (Uniforme Administratieve Voorwaarden - Geïntegreerde Contractvormen). De aannemer heeft dan extra keuzevrijheid om zijn eigen ontwerp, onderdelen en leveranciers te kiezen. Meestal is het verstandig om je als opdrachtgever niet te veel te bemoeien met de keuze van leveranciers: hoe meer je dat doet hoe minder de aannemer zelf zijn eindverantwoordelijkheid zal willen en kunnen dragen.

Related posts