VGN: contractering Jeugdwet en Wmo ondermaats

Leden van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) beoordelen de contractering binnen de Jeugdwet en de Wmo als ondermaats. Het gebrek aan uniformering binnen het administratieve proces in het sociaal domein ervaren zij als grootste pijnpunt.

Related posts