Rapport Mutual Learning Exercise: Monitoren en evalueren Innovatiegericht Inkopen

Dit is het vierde en laatste thematische rapport uit de Mutual Learning Exercise (MLE) over innovatiegericht inkopen. In dit rapport wordt een voorzet gedaan voor een versimpeld strategisch raamwerk waarop in de toekomst doorgebouwd kan worden. Ook worden er belangrijke indicatoren voor innovatiegericht inkopen uiteengezet. Het monitoren en evalueren van innovatiegericht inkopen is complex en staat nog in de kinderschoenen. In sommige Europese lidstaten wordt hiermee geëxperimenteerd, maar er is op dit moment nog geen breed gedragen strategisch raamwerk voor de monitoring en evaluatie. .

Related posts