Werkt het recht verlammend voor aanbesteders?

“Inkopers zijn te eenzijdig gefocust op de naleving van de aanbestedingsbeginselen. Uit angst om anders in strijd met de regels te handelen. Die angst werkt verlammend en zorgt ervoor dat inkopers onvoldoende bezig zijn met het primaire doel van aanbesteden, namelijk de inkoop zo organiseren dat er zoveel mogelijk maatschappelijke waarde voor publieke middelen wordt gerealiseerd.” Hiermee omschrijft Chris Jansen, hoogleraar privaatrecht aan de VU, tijdens het Groot Aanbestedingscongres de zorg van een aantal kritische sleutelfiguren in de aanbestedingswereld.

Related posts