Duurzaamheid 2017 van ministerie van IenW in beeld

Met de aanschaf van 100 elektrische auto’s en de verhuizing naar een duurzaam kantoor, dat is verbouwd met 99,7% hergebruik van materialen, hebben we zichtbare stappen gezet in de verduurzaming van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Er is verder een aanbesteding gedaan van circulair kantoormeubilair voor 100.000 werkplekken.

Related posts