Impact op mens en milieu door inkoop

Op dit moment zijn er 115 gemeenten die het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) hebben ondertekend. Binnen de ondertekenende gemeenten is er veel draagvlak van politiek en bestuur voor het Manifest. Toch is het voor veel gemeenten nu nog lastig om voor een goede implementatie van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen te zorgen. Het Manifest MVI is een intentieverklaring waarbij elke gemeente zelf invulling mag geven aan de bijbehorende thema’s zoals bijvoorbeeld circulair inkopen. Het Manifest is een uitdaging, maar ook een kans om beleid en inkoop aan elkaar te verbinden.

Related posts