Actieprogramma Zorg voor de Jeugd

Op 16 april 2018 heeft de Tweede Kamer het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd en de vierde jaarrapportage van de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) ontvangen. Het hoofddoel van het actieprogramma is de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering merkbaar en meetbaar steeds beter te maken voor kinderen, jongeren en gezinnen. Rijk, gemeenten, aanbieders en cliëntenorganisaties willen dit doel langs zes inhoudelijke actielijnen bereiken. In de vierde jaarrapportage  van de TAJ worden meerdere aanbevelingen gedaan om het transformatieproces te bevorderen.

Related posts