Verbeteringen oktober 2017: extra attendering privacybescherming

In de oktoberrelease van 26 oktober wordt onder meer een wijziging doorgevoerd om aanbestedende diensten te waarschuwen voor privacygevoelige of commercieel vertrouwelijke informatie in aanbestedingsdocumenten.

Melding privacygevoelige informatie

Aanbestedende diensten zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die zij op TenderNed publiceren. Om hen extra alert te maken op die verantwoordelijkheid, toont TenderNed voortaan een extra waarschuwing voordat gebruikers een aankondiging, rectificatie of nieuwe aanbestedingsdocumenten publiceren.

Uit onderzoek van RTL Nieuws bleek dat gemeenten onder meer leerlinggegevens en roostertijden publiceerden in hun aanbestedingsdocumenten. PIANOo adviseert aanbestedende diensten goed af te wegen of het noodzakelijk is om gegevens van burgers of eigen medewerkers op te nemen in de aanbestedingsdocumenten. Hetzelfde geldt voor commercieel vertrouwelijke informatie.

Koppeling eisen – juridische kader vervallen

Verder vervalt voor aanbestedende dienst de koppeling tussen de eisen in de bibliotheek en het juridisch kader. Deze koppeling leverde in de praktijk meer restricties dan voordelen op. Vanaf nu kan een aanbestedende dienst elke eis selecteren, zonder beperkingen van het gekozen juridisch kader.
Let op: eventuele eisen gebaseerd op verouderde juridische kaders zoals Bao en Bass blijven beschikbaar in de bibliotheek, alleen de kolom juridisch kader vervalt. Het is aan de aanbestedende dienst om zelf de lijst met eisen te doorlopen en deze te verwijderen indien verouderd. Alleen lokaal beheerders van een aanbestedende dienst kunnen eisen in de bibliotheek bijwerken of verwijderen.

Geen naam gebruiker meer bij gepubliceerde documenten

Na deze release is in aankondigingen niet meer zichtbaar  welke gebruiker van de aanbestedende dienst een document heeft geüpload. Voorheen stonden in het tabblad Documenten de toegevoegde documenten met naamsvermelding van de gebruiker die deze had geüpload.

Meer informatie

Zie het document ‘Verbeteringen TenderNed 26 oktober 2017’ (PDF) voor een uitgebreidere beschrijving van de verbeteringen.

Privacygevoelige informatie in aanbestedingsdocumenten

Eisen in de bibliotheek beheren

Related posts