Verbeteringen 7 september 2017

In de release van donderdag 7 september worden de mogelijkheden van de onderhandse procedure uitgebreid en verbeterd.

Aanbestedende diensten kunnen vanaf dan een elektronische veiling toepassen bij een onderhandse procedure. Ook kunnen zij aangeven dat door een inkoopcombinatie wordt  aanbesteed. Verder kunnen aanbestedende diensten de onderhandse procedure nu ook toepassen in combinatie met een raamovereenkomst. Naast functionele aanpassingen is er een tekstuele aanpassing doorgevoerd. De statusnaam van een onderneming die een uitnodiging heeft geaccepteerd, is aangepast van ‘Uitgenodigd’ naar ‘Uitnodiging geaccepteerd’.
Hierdoor kan er geen onduidelijkheid meer bestaan of een onderneming wel of niet de uitnodiging heeft geaccepteerd.

Zie het document ‘Verbeteringen TenderNed 7 september 2017’ (PDF) voor een uitgebreidere beschrijving van de verbeteringen.

Related posts