Verbeteringen 26 augustus 2017

In de release van zaterdag 26 augustus wordt onder meer een aantal wijzigingen in het termijnenscherm voor aanbestedende diensten doorgevoerd.

Aanbestedingsstukken standaard digitaal beschikbaar

In verband met verplicht digitaal aanbesteden, is in het termijnenscherm de keuze om aanbestedingsstukken al dan niet digitaal beschikbaar te stellen, vervallen. De aanbestedende dienst kan nog wel per aanbesteding bepalen dat de stukken niet digitaal beschikbaar worden gesteld. De inschrijftermijn wordt in dat geval automatisch met 5 dagen verlengd.

Automatische termijnverlening bij vertrouwelijke informatie

Speciale-sectorbedrijven hebben nu een extra keuzemogelijkheid in het termijnenscherm om aan te geven dat zij speciale eisen aan inschrijvers stellen in verband met de vertrouwelijke aard van informatie die gedurende de aanbestedingsprocedure beschikbaar wordt gesteld. De termijn van inschrijven wordt in dat geval automatisch met 5 dagen te verlengd.

Extra toelichting mogelijk bij laagste prijs

Bij de laagste prijs als gunningcriterium is het voor aanbestedende diensten nu mogelijk om naast de motivatie een toelichting van de inschrijver te vragen. De onderneming krijgt bij het beantwoorden van het gunningcriterium dan een extra tekstveld om de gevraagde toelichting te geven en kan daarnaast ook een document met verdere toelichting uploaden onder het gunningcriterium.

Standaard contactpunten

Bij het instellen van de contactpunten kan de lokaal beheerder van een aanbestedende dienst nu frequent gebruikte contactpunten instellen als standaard contactpunt.

Zie het document ‘Verbeteringen TenderNed 26 augustus 2017 (PDF) voor een uitgebreidere beschrijving van de verbeteringen.

 

Related posts