Visie TenderNed 2017-2022

PIANOo heeft dit voorjaar een nieuw visiedocument TenderNed vastgesteld voor 2017-2022. Dit document beschrijft de visie op de ontwikkelingen van het systeem TenderNed voor de periode 2017 tot en met 2022. Hiervoor heef PIANOo gebruikers, koppelpartners, beleidsmakers en andere stakeholders geraadpleegd. De visie dient als basis voor het behandelen, prioriteren en doorvoeren van concrete wijzigingsverzoeken, evenals het actueel houden van de architectuur van TenderNed.

Visie TenderNed 2017-2022

Related posts