Verbeteringen 22 juli: meer informatie in dashboard ondernemingen

De release van zaterdag 22 juli bevat vooral wijzigingen in het dashboard van ondernemers.

Meer informatie over aanbesteding in dashboard

In het dashboard van ondernemingen is een nieuw informatieveld toegevoegd genaamd ‘Meer informatie’. Hieronder vindt de onderneming de korte beschrijving, de hoeveelheid of omvang en de nadere inlichtingen met betrekking tot een bepaalde opdracht. Dit biedt de onderneming direct meer overzicht en sneller toegang tot belangrijke informatie over de aanbesteding waaraan hij werkt. Deze informatie was eerder alleen terug te vinden in de aankondigingen.

Voortaan zelf bewijsdocumenten toevoegen aan eisen

Na deze release worden de bewijsdocumenten uit het bedrijfsdossier van de ondernemer niet meer automatisch gekoppeld aan de door de aanbestedende dienst opgestelde eisen. Dit gebeurde voorheen op basis van het juridische kader dat de aanbestedende dienst had geselecteerd. Omdat verouderd juridische kaders losgekoppeld zullen worden van de eisen uit de bibliotheek van de aanbestedende dienst, is deze automatische matching voor ondernemers vervallen. De onderneming dient voortaan de documenten handmatig uit het bedrijfsdossier toe te voegen aan de gestelde eis.

Zie het document ‘Verbeteringen TenderNed 22 juli 2017’ (PDF) voor een uitgebreidere beschrijving van de verbeteringen.
 

Related posts